I am a compassionate researcher, philosopher, blogger, skilled helper. Passionately connecting (off- and online) with people on a global scale, for the purpose to exchange knowledge, experiences and perspectives. My personal building stones are the wisdom of our ancestors and of nature. In addition, the knowledge and technology of the 21st century. By sharing these building blocks and offering guidance through my website, I aim to inspire my fellow Human Beings to Connect.

Domestic Violence ~ Huiselijk geweld

Since I believe, it is important to educate yourself, but even more important one knows where to turn to in case you need it, I thought it would be a good idea to follow Jueseppi’s lead (retired blogger) and create a post and page with information for people in The Netherlands. I will do this in the Dutch language.

Are you a blogger from another country? I hope you are inspired to create a page/post with the necessary information for your direct neighbors. If you do, or maybe you already created a similar page? Please be so kind to inform me and I will add it to this permanent page.


Huiselijk geweld: "Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk verwijst niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld (ex-)partner, gezins- en familieleden en wordt daarom ook geweld in afhankelijkheidsrelaties genoemd. Dat geweld kan onder andere fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn: geweld door (ex-)partner, kindermishandeling en verwaarlozing, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap, genitale verminking, mishandeling van ouders door hun kinderen, mishandeling van adolescenten door ouders of leeftijdgenoten." bron: Wikipedia Op de website Huiselijk Geweld.nl vind je allerlei belangrijke informatie over dit onderwerp. Op de pagina 'Organisaties' kan je je postcode invullen en dan krijg je een overzicht van hulpverlening zo dicht mogelijk in de buurt. Heb je zelf hulp nodig, of maak je je zorgen over iemand anders? De website Voor een veilig thuis.nl  leid je aan de hand van doelgerichte vragen naar een overzicht met informatie, wat je in zo'n geval zou kunnen doen. Een heel uitgebreide website is die van Slachtofferhulp.nl , waar je ook direct antwoord kan lezen op de vragen: Wat kan ik zelf doen? en Wie kan er helpen? Deze organisatie kan je o.a. ook helpen met het doen van aangifte. Mocht je liever anoniem blijven, dan kan je bijvoorbeeld anoniem chatten via deze site en ook is er een forum beschikbaar voor lotgenoten.

Mocht iemand nog een organisatie hieraan willen toevoegen, laat het me weten!

Stay Connected ;-)

And receive notifications of new posts by email.

Acknowledge...

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email

Or Connect...

Why I believe it’s important: CLICK

Thank you for visiting my website!

Stay Connected ;-)

WWW.PATTYWOLTERS.COM