stop-domestic-violence-logo

Domestic Violence ~ Huiselijk geweld

Since I believe, it is important to educate yourself, but even more important one knows where to turn to in case you need it, I thought it would be a good idea to follow Jueseppi’s lead (retired blogger) and create a post and page with information for people in The Netherlands. I will do this in the Dutch language.

Are you a blogger from another country? I hope you are inspired to create a page/post with the necessary information for your direct neighbors. If you do, or maybe you already created a similar page? Please be so kind to inform me and I will add it to this permanent page.


Huiselijk geweld: "Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk verwijst niet naar de plaats waar het geweld plaatsvindt, maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer, bijvoorbeeld (ex-)partner, gezins- en familieleden en wordt daarom ook geweld in afhankelijkheidsrelaties genoemd. Dat geweld kan onder andere fysiek, seksueel en psychisch van aard zijn. Vormen van huiselijk geweld zijn: geweld door (ex-)partner, kindermishandeling en verwaarlozing, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en huwelijkse gevangenschap, genitale verminking, mishandeling van ouders door hun kinderen, mishandeling van adolescenten door ouders of leeftijdgenoten." bron: Wikipedia Op de website Huiselijk Geweld.nl vind je allerlei belangrijke informatie over dit onderwerp. Op de pagina 'Organisaties' kan je je postcode invullen en dan krijg je een overzicht van hulpverlening zo dicht mogelijk in de buurt. Heb je zelf hulp nodig, of maak je je zorgen over iemand anders? De website Voor een veilig thuis.nl  leid je aan de hand van doelgerichte vragen naar een overzicht met informatie, wat je in zo'n geval zou kunnen doen. Een heel uitgebreide website is die van Slachtofferhulp.nl , waar je ook direct antwoord kan lezen op de vragen: Wat kan ik zelf doen? en Wie kan er helpen? Deze organisatie kan je o.a. ook helpen met het doen van aangifte. Mocht je liever anoniem blijven, dan kan je bijvoorbeeld anoniem chatten via deze site en ook is er een forum beschikbaar voor lotgenoten.

Mocht iemand nog een organisatie hieraan willen toevoegen, laat het me weten!

Inspire each other ...

Logo for intro video
Play Video
Although I encourage you to Connect with Life, Others and Yourself, it is impossible to Connect with all and everyone. 
Views from
  • 12,377 Beautiful Souls

Hereby, I would like to thank you for taking the time to visit my virtual home! Connect with me personally via the comment section or visit my contact page.

Looking forward to Connect!

Stay Connected ;- )

Enter your email address to subscribe to my virtual home and receive notifications of new posts by email.

Blogger

Over a decade, I write and create, developing my virtual home into what it is today. Connecting on a global scale, aiming to inspire YOU to Connect. To Life, to Others, to Yourself.
Let us stop trying to convince one and another there is only one way to live. Instead, let us empower each other to find and live the lifestyle suitable to our uniqueness.
Acknowledging and embracing our differences, using them as strength to build meaningful Connections and a world upon which we can all thrive.

Categories

You Are NOT Alone !

Philosophy

Universal Human Rights

Stay Connected ; -)

Enter your email address to subscribe to my virtual home and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: